SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אביגיל ריינר וזוהר קורן

בממוצע, אישה חווה מחזור במשך 33 שנים, בין 4-8 ימים בחודש, ובשקלול חיים – בין 6-8.5 שנים של דימום פעיל לכל אישה! בישראל, ובמדינות רבות אחרות, מוצרי מחזור עדיין נחשבים למוצרים קוסמטיים – ״היגיינה נשית״ – וכיוצא מזה הם אינם נכללים בסל הבריאות, אינם פטורים ממכס וללא סבסוד ממשלתי, כך שכל אישה משלמת כ-74 אלף שקלים על עצם היותה אישה שמקבלת וסת חודשית. המותג "אחותי" מציגה מציאות אלטרנטיבית בה מדינת ישראל מתייחסת לתהליך הפיזיולוגי, ביולוגי הזה ובוחרת לסבסד מוצרי עזרה שניה לנשים במטרה לנרמל את השיח ולהבין אותו תוך כדי שמירה על אופטימיות והומור ישראלי.

אחותי: עזרה שניה ישראלית

תמר יוסף