SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רנארד גלוזמן, ורד פנואלי, מירב פרץ ,ערן הדס

Other End 03055 היא אפליקציה נלווית למשחק התלת מימדי Other End. לצד האפליקציה ישנה גם חוברת ייעודית שבה ניתן למצוא דימויי תגיות עם מספרי מוצר, כפי שנהוג להצמיד לאוזניהן של חיות המשק בישראל ובעולם כולו. בהפעלת האפליקציה, שפותחה בטכנולוגיית AR, ניתן לסרוק את הדימויים שבתוך החוברת ולהביט בדמויות Other End כשכבה דיגיטלית שמתווספת למציאות. כך למספרים כמו 04077 ו-020910 יהיו פנים ושמות (04077 היא הכבשה מזל ו-020910 היא הפרה אנג'לה). חלק מהחיות שיוצג מבוסס על בעלי חיים אמיתיים, המתגוררים בחוות החופש שבמושב עולש.

Other End 03055 היא חווית AR אינטראקטיבית שבה מוסר הווילון מעל המציאות הצרכנית, ומה שהיה עד כה לא יותר ממספר מוצר קם לתחייה לכדי דמות בעל חיים מתוך המשחק.

Other End 03055 (AR Experience)

שי סגל