SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
פרופ' אנה דותן ופרופ' עמוס אופיר

מטרת הפרויקט היא לחקור וללמוד את הפרמטרים שמשפיעים על התכונות האנטי-בקטריאליות של יריעות פוליאתילן, ובתוך כך למצוא את היריעה הפוליאולפינית התרמופלסטית, שנותנת את התכונות הטובות ביותר מבחינה אנטי-בקטריאלית, מכאנית ותרמית.  הפרמטרים הנבדקים הם: צפיפות החומר, סוג התוסף האנטי בקטריאלי, כמות התוסף האנטי בקטריאלי ועובי השכבה של היריעה אשר מכילה את התוסף.

 

יריעות פוליאתילן אנטי-בקטריאליות

יונתן ריינסטיין וגל קרני