SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
איתן בוגנים

פבל מץ, יליד אוקראינה שגדל בשיכון מפוני אסון צ׳רנוביל, הוא דור שני למשפחה של "מנטרלים" – אנשי צבא ואזרחים מקומיים שהועסקו, בכפיה ולרוב ללא אמצעי מיגון, בפינוי וניקוי האזורים הנגועים בקרינה בעקבות האסון הגרעיני שהתרחש ב-26.4.1986.

01:23:40, שם התערוכה, היא השעה המדויקת בה אירע הפיצוץ של הכור בצ'רנוביל. מץ ערך לאחרונה סיור בעיר, שהיא עד היום שטח צבאי סגור וברובו נטוש, שניתן לבקרו רק בתיאום מראש, בליווי מדריך מוסמך ועם אמצעי הגנה. מץ מציג צילומים שצילם בעת הביקור בעיר. בנוסף לחשיפתם האופטית בזמן הצילום, סרטי הצילום נחשפו לקרינה בגלל עצם השהות באזור האסון, והתצלומים הסופיים משקפים את החשיפה הכפולה הזאת.

טכניקה וחומרים: רישום באור

צילום: אחיקם בן יוסף