SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
שירלי וגנר

פבל יפנוב נולד במולדובה. הפרויקט משתמש בז'אנר של הדיוקן העצמי ככלי להבניה ופירוק של זהות תוך בחינת מוסכמות ומיתוסים חברתיים ותרבותיים. בתצלומים מתגלמת דמותו של האמן  בזהויות שונות, או בניואנסים שונים של אותה דמות בדויה. העבודה מורכבת מכמה חטיבות, שכל אחת מהן מוקדשת לנושא אחר. חטיבה אחת מציגה דיוקנאות עצמיים של האמן בז'אנר של תצלומי סטודיו בשחור-לבן מתקופת מלחמות העולם הראשונה והשנייה. חטיבה שנייה, מציגה את דיוקן האמן כדמות אירונית המאלתרת פנטזיות של זהות מול המצלמה באמצעות תלבושות ואביזרים.

טכניקה וחומרים: צילום, דיוקן עצמי

צילום: אחיקם בן יוסף

 

זכרונות שווא

פבל איבנוב