SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
סטודיו סביבה וחברה: אדר' גינת עידו,אדר' פירשט מעין,אדר' לוינגר תמר, גב' ירקוני נועה

אדריכלות נצחית מהי? כיצד מבנה הופך לסמל?

פרויקט זה חוקר ערכים מונומנטליים הקיימים בבית מגורים בשפירא, שהפך לסמל קהילתי. הבית מקנה תחושת שייכות והזדהות של תושבי השכונה. התגלו בו מאפיינים מוכרים, המתקיימים במבנים מונומנטליים. כמוהם, גם הוא יוצא דופן מסביבתו הבנויה, הוא בולט בשל גובהו ובשל שטח פיתוח המקיף אותו ובכך מבדיל אותו מהמרקם העירוני. בנוסף לכך, הפונקציה של אותו מבנה יכולה להעיד על ייחודו וחשיבותו הציבורית. כל אלה מהווים סיבות עיקריות אשר יכולות להפוך מבנה לסמל נצחי.

עקרונות בית המגורים נבעו מחקירות של מונומנטים מוכרים. הפרויקט עוסק בבית מגורים מונומנטלי, בית אמן בשכונת שפירא. הבית מהווה מוקד משיכה בזכות חצר סביבתו והגלריה הציבורית השוכנת בו. במקרה זה התוכן מושך מבקרים מהשכונה מחוצה לה, כל זאת על אף היותו בית מגורים פרטי. פונקציות הבית הפרטי משולבות לאורכו כך שבכל מפלס מתקיימת פונקציה אחת. מסביבת החוץ הציבורית והיומיומית ועד למפלס האחרון של הבית – חדר השינה. הבית כמונומנט מדמה תהליך טקסי שמזכיר "עליה לרגל".   חלק ממפלסי הבית משמשים גם כרהיטים המדגישים את השאיפה לגובה וניצול השטחים לטובת כך. בקומה האחרונה, נמצאת הגלריה הציבורית המיועדת למבקרים המגיעים לצפות ביצירת אומנות אחת ויחידה של האומן לצד תצפית על השכונה.

מונומנט

נוי בן חמו, נועה בן פורת