SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
גל וינשטיין

מיכל פרומר מציגה בפרויקט הגמר עבודות שנעשו בטכניקה של מעיכה, טבילה בדיו, סחיטה וייבוש, והחומר העיקרי בהן הוא נייר. מתוך נקודת מוצא של מחקר חומרי חזותי ורגשי, הקימה פרומר בסטודיו שלה "מעבדה" הבודקת כיצד סוגי נייר שונים מגיבים לדיו ולצבע תעשייתי שחור, תוך שהיא מתמסרת לדחף יצרי, ולפעולת הקימוט והלכלוך המלווים את תהליך המחקר. תוצריו הרבים של תהליך המחקר הצטברו לכדי ערימה שחורה שאליה הצטרפו חומרים נוספים כמו קלקר מושחר ורדי מייד שחור. על עף התוצרים הרבים\ לכל אובייקט יש אופי וייחודיות משלו, הרישומים המוצגים מראים יצורים שחלקם דמיוניים ולחלקם אחיזה במציאות.

טכניקה וחומרים: דיו וצבע תעשייתי על על נייר, קלקר ורדי-מייד

צילום: אחיקם בן יוסף

כתם

מיכל פרומר