SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
יעל בוגן ויואב גתי

קמפיין למותג מוצרי ותכשירי שיער לטיפוח האפרו. אוכלוסיות רבות בעולם הינן בעלות סוג שיער מקורזל ולמרבה ההפתעה מותגי תכשירי השיער המובילים בעולם בוחרים להתעלם מהן ולא לספק מענה לסוג שיער זה. makeda (מלכה באמהרית) הינו מותג טיפוח שיער שנוצר בהשראת הקהילה האתיופית בישראל, המבקש להעצים את כל אותם בעלי שיער המקורזל וקורא להם להתגאות ולא להתנצל על מי שהם.