SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מנחה עיצובי: יוסי קצב, מנחה טכנית: ג'קלין סופר

בפרויקט הגמר שלה, מציגה המעצבת לרה דור את סיפור חייה של סבתה – לוחמת במלחמת העולם השנייה, ושחקנית תיאטרון בתום המלחמה – הפער הבלתי נתפס בין גבורתה לבין הקריירה שלה.

"אני משלבת את התרבות הלאומית של רוסיה הקלאסית בתקופה של סבתי אל מול רוסיה של שנות ה-90, בה אני גדלתי", מספרת המעצבת. עם נפילתן של החומות וקריסתה של המערכת הסובייטית בברית המועצות, חל מהפך שנכלל על הסביבה החזותית והתרבותית והמדינה כולה התמלאה "בפירות חדשים מהמערב".

בפרויקט, היא מציגה את נקודת הראיה שלה – איך רוסיה של פעם משתקפת בילדים הפוסט סובייטים של שנות ה-90. היא יוצרת מערכות לבוש עבור נשים וגברים, בשילוב אלמנטים מחויטים וצבאיים, אלמנטים תיאטרליים מעולם התיאטרון, אל מול תקופת הפוסט מודרניזם של שנות ה-90 – המושפעת מתרבות המערב, תוך שימוש בגזרות ספורטיביות. כל אלו, יבואו לידי ביטוי בשילוב דפוסים ואורנמנטיקה מגוונות.

צילום: עדו סגל, עדי לביא

(RUS50/90) РУС50/90

לרה דרור