SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר טל גולדרט, ניקי סטרומצה (אינטל)

הפרויקט נערך במרכז הפיתוח של אינטל בחיפה, במעבדה בה מבצעים בדיקות וולידציה למעבדי אינטל בטווח טמפרטורות של -40ºC ועד ºC150.

בבדיקות המתבצעות בטמפרטורה הנמוכה מנקודת הטל, נוצרת רטיבות וקרח עשוי להצטבר על רכיבי המערכת בסביבת המעבד. בבדיקת קצה ב–40ºC, בה בודקים את השפעת התכווצות השכבות הדקות על תפקוד המעבד, התופעה גורמת להרס של ציוד הבדיקה ולהפסד כספי לחברה.

בפרויקט עבדנו ליצירת מערכת מכנית-תרמודינמית שתיתן פתרון לבעיה, ותאפשר ביצוע בדיקות בטמפרטורה של -40ºC למשך 24 שעות, ללא היווצרות רטיבות או קרח.

הפרויקט כלל תכן מכני של שלוש מערכות שיוכלו להוות פתרון לבעיה.

כחלק מהתהליך ביצענו ניסויים במעבדה וגם סימולציות ממוחשבות כדי לחקור את השפעת הפרמטרים השונים על ביצועי המערכת ולהסיק מסקנות לגבי יעילותה.

בהתאם לניתוח התוצאות ביצענו שיפורים ושינויים, עד להגעה למערכת סופית שעומדת בדרישות ומוכנה לשימוש במעבדות אינטל.

 

 

יצירת נפח בקרה למניעת רטיבות/קרח בבדיקות וולידציה תרמיות למיקרו-מעבדים

ירין טורנהיים