SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מר אייל נוסבאום

בשנים האחרונות חברות התחבורה הציבוריות עברו לשיטת תשלום דיגיטלי. המעבר אומנם הביא להתייעלות, אך במקביל הקשה על הנהגים לעקוב אחר גביית התשלום מהנוסעים. בעקבות המעבר, תופעת ה"נוסעים חינם" גדלה והביאה להפסדי ענק של חברות התחבורה הציבוריות. 

FairFare מצליחה להשיב את השליטה לחברות באמצעות ייעול מערך הפקחים הקיים. השלב הראשון הוא איסוף מידע, מערכת IOT לספירת אנשים תוצב בכל הכניסות לכלי התחבורה, המערכת תנטר את תנועת הנוסעים באמצעות חיישנים אשר יזהו את כיוון התנועה של הנוסע ותשמור את הנתונים. לאחר מכן המערכת תנתח את המידע ותנגיש אותו לגורמים הרלוונטים בחברה. 

למעשה הנתונים יוצגו בשלושה רמות משתמשים- מנהל, אחראי משמרת ופקח.  המערכת החכמה יודעת לנווט את המידע הרלוונטי לכל אחד מאנשי המקצוע, על מנת שיוכל לייעל את תהליך הגבייה של החברה.