SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
גלעד אפרת

התערוכה "שהייה" של טל בר מאיר היא קרקס ויזואלי של עוויתות וסטיות שיש בו גם הרבה רוך ואנושיות. המבנה הפיגורטיבי נוצר מתוך רצון להאניש רגשות וחוויות עוצמתיות לכדי גופים שאפשר יהיה לכער ולעוות אותם אבל גם לטפח, לדבר ולאהוב אותם. הדימויים הבובתיים בתערוכה מתארים מצבים פנימיים שלעיתים מקבלים נופך סדיסטי מתוך פחד שיש בכל אחד.ת מאיתנו לא להבין היכן עובר הגבול בין פעולה טבעית לכזו שיוצאת מכלל שליטה, כאשר אנחנו מאבדים את האחיזה שנדמית לנו כרציונלית ונתונים לתיבת הפנדורה של עצמנו.

טכניקה וחומרים: פיסול / תפירה

צילום: אחיקם בן יוסף

שהייה

טל בר מאיר