SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
דנה בן שלום, מוריאל דז'לדטי

סדרת וילונות ארוגים בנול יד, מעוצבים במוטיבים גיאומטריים.

הרעיון לפרויקט נובע ממגורים בדירה עם חלון יחיד שיצר תנאי תאורה משתנים במהלך שעות היום. הפרויקט מורכב מסדרת וילונות מעוצבים בסגנון רומאי, כך שבמצב של קיפול, מתקבל מראה אחיד ובמצב פרוש, מתגלות בין קפלי הווילונות קומפוזיציות גיאומטריות צבעוניות. הבחירה בטכניקה ידנית ודימויים גיאומטריים נובעת מהמחשבה על הפחתת צריכת גירויים ויזואליים בחוויית היום יום.

חומרים: חוטי פשתן וכותנה, מוטות בלזה.

טכניקה: אריגה בשכבות בנול יד ממוחשב.

 

סתר המדרגה

זהר מיטלשטט