SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רוני עזגד ודקל מיימון

דרקונים מפלצות שדים ומלאכים הם רק חלק מהעולם המאגי שמופיע בתנ”ך ובמקורות חיצוניים יהודיים. “לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל וְכָל תְּמוּנָה”, הוא דיבר שהשאיר דמויות וסיפורים רבים עמומים מאחורי טקסטים מקראיים שרובינו לא חשופים אליהם. הפרויקט “ארץ-אוב”, חושף חלק מהדמויות המיתולוגיות ומסתמך על טקסטים מהמקורות שקורמים עור וגידים ומתגבשים לכדי ישויות. הדימויים נשענים על תפיסת האיקונה הנוצרית שהצליחה באמצעים ויזואלים לגעת בהמונים." כך, אני מאמינה, נוכל להיחשף ולהעריך מחדש את המיתולוגיה היהודית", מסבירה דהאן.

 

ארץ-אוב

הילה דהאן