SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
פרופ' אנה דותן וגלי לוי

כחלק מאתגר בר קיימא להפתחה משמעותית של ייצור האשפה וכמות בלתי מבוטלת של פסולת מצינורות השקיה משומשים מכל עונת גידול, המטרה בפרויקט זה היא פיתוח של מערכות של צנרת פוליאתילנית להשקיה, שבה משולבת פסולת ממוחזרת של מערכות השקיה, פסולת למינטים שלא ניתן למחזר מתעשיית האריזה ופסולות חקלאיות (דוגמת 'גפת' מתעשיית שמן הזיתים). המחקר נעשה בשיתוף עם חברת נטפים במסגרת מאגד המחזור.

 

פיתוח צינורות השקיה מפסולת שלא ניתנת למחזור

בתאל הרוש בן דוד