SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אירה גולדמן, מנחה טכני: ג'קלין סופר

רבים ראו את אסונות הטבע שפקדו את האונושות בשנים האחרונות כמעין איתות של העולם שמבקש מאיתנו לעצור. מגפת הקורונה אילצה אותנו לחשוב מחדש על אורח חיינו. בעבר בגד היה נוצר מחמת הצורך, פרקטיקה ומחשבה לטווח ארוך, אך כיום אנו מחליפים ונפטרים מבגדים בקצב מסחרר.

 "זכיתי לגדול לצד אמא עם ידי זהב. בזכרונות ילדותי אימי הייתה רוקמת ותופרת, מעולם לא זרקה בגד, אף לא גרב עם חור. יחד תיקנו את החורים, ויצרנו פריטים חדשים מבגדים ישנים שלא היו בשימוש." אומרת זלצר.

 פרויקט הגמר של אלכסנדרה זלצר  עוסק בנושא "התיקון", במישור הרוחני והפיזי. היא מדמיינת מחדש את הפילוסופיה של אמה – תיקון ורקונסטרוקציה במקום קנייה של בגד חדש. בקולקציה היא לקחה השראה מחייטות קלאסית ומלאכות יד, והיא מציגה שש מערכות לבוש לנשים, המבוססות על פריטים אייקונים, כגון מעיל הטרנץ׳ והחליפה המחויטת.  במקרים מסוימים אני מפרקת ומרכיבה מחדש את הגזרה, באחרים אני מסירה מאפיין מרכזי בבגד, כל זאת על מנת להקנות פרשנות מחודשת לקלאסיקות.

צילום: עדו לביא, עדי סגל

 

EVERCHANGING

אלכסנדרה זלצר