SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
דר' אליזבת אמיר

פרויקט הגמר מתקיים במסגרת תכנית בין לאומית של האיחוד האירופי HORIZON 2020 שמטרתה להרחיב את השימושים של עורות דגים שמהווים כיום בעיקר פסולת של תעשיית המזון.

במסגרת הפרויקט אנו עוסקים בפיתוח תהליכי גימור של פני השטח של עורות דגים.

אנחנו מתמקדים בשלושה תהליכי ציפוי וגימור:

טיפול דוחה מים. פיתוח ציפוי המונע הרס של עורות כתוצאה מהרטבה שלהם וביטול  תחושה לא נעימה בעת לבישה של העור כאשר הוא ספוג במים

טיפול דוחה שמן, יצירת ציפוי שימנע הכתמה והרס של העור כתוצאה ממגע עם חומרים שומניים

יצירת ציפוי מוליך ואנטי-בטקריאלי אשר יכול לפתוח את השימושים של העורות גם בתעשייה ביו-רפואית ולבוש חכם

 

טיפול כימי-פונקציונלי לפני שטח של עורות דגים

אחיעד זילברפרב