SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר מיכל חלמיש

הפרויקט הינו כלי עזר לדאנג'ן מאסטר (מוביל המשחק) במשחקי מבוכים ודרקונים.

המשחק מתרחש בתוך עולם דמיוני המתואר בשפה טבעית על ידי מוביל המשחק ושאר השחקנים. אך תפקידו של מוביל המשחק הוא לעצב את השלב הראשוני, וכחלק מזה  לעצב את העולם הדמיוני והסיטואציה בפניה ניצבים השחקנים, להגיב לטקסט של השחקנים ולקדם את המשחק באמצעות יצירתיות ודינמיקה עם השחקנים האחרים. כיום חסרים שחקני מבוכים ודרקונים הממלאים את מקום מוביל המשחק, מאחר והתפקיד מורכב מאוד, דורש חשיבה יצירתית, ניתוח מצבים בזמן אמת, והחלטה על המשך המשחק והמשך הסיפור שבו השחקנים ממלאים את תפקידם.

מטרת הפרויקט היא להקל על מוביל המשחק בקבלת ההחלטות ביחס לשלב הבא במשחק, תוך התייחסות להתרחשות בשלב המשחק הנוכחי.