SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רנארד גלוזמן, ורד פנואלי, מירב פרץ, ערן הדס

עוד מראשיתם המצאתם – המשחקים הדיגיטליים חוגגים את המוות. ההרג במשחק משחרר ומהנה, מאפשר לשחקן להפר חסמים מוסריים ולהנות מעולם ללא השלכות. רגעי המוות במשחק הם רגעים נשגבים. רגעים של יופי הנובע מהכוח שהמשחק נותן לו להרוס.

כמו כל פעולה במשחקים דיגיטליים, גם ההרג מתווך על ידי ממשקים (מסך, עכבר, ג'ויסטיק). אלה מרחיקים את הסובייקט מהאקט הרצחני והשאלות המוסריות לגביו.

בעולם הוירטואלי החוצצים האלה כבר לא קיימים והסובייקט מוצא את עצמו בלב המאפליה. "מעגל קסם", המפריד בין המרחב המשחקי לבין העולם החיצוני, נסדק ודרך הסדק הזה שנפער אנחנו רוצים לבחון את טיבה של חווית ההרג במשחקים.

"להרוג את כולם!" היא חוויה אימרסיבית משחקית שכולה הרג. ללא נרטיב, ללא מכשולים, וללא הצדקה מוסרית. פשוט להרוג.

 

להרוג את כולם!

אביב היילוייל, דינה לוי, ארז מור