SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר עמית רש

פרויקט אינטראקטיבי העוסק ברובוט שמופעל בממשק שיחה, בתוך מרחב פיזי ייעודי. בניגוד לממשקי שיחה קיימים שמיועדים למרחב הביתי (אלקסה וגוגל) או שחיים בתוך הטלפון ולכן הם נטולי מקום (כמו סירי), Kay היא עוזרת ששייכת למקום ספציפי: במקרה של אב הטיפוס שלנו, היא שייכת למרכז לעיצוב וטכנולוגיה על שם כדר. מטרתה לסייע למשתמשים במרכז – סטודנטים שלומדים ופועלים בו – הן בהיבטים פרקטיים והן ביצירת שייכות גדולה יותר למקום.

Kay משמשת למספר פונקציות: חיפוש של תיעוד פרויקטים שנוצרו במרכז והצגתם, הדרכה בהתנסות באבות טיפוס שמותקנים במרכז, ומציאת רכיבי ציוד לבניית פרויקטים. הפונקציות הללו מפוזרות בחלל המרכז: Kay מצביעה על רכיבים באיזור ארונות הציוד, מציגה סרטוני פרויקטים על מסך ייעודי בפינה אחרת, ומדריכה על אבות טיפוס בקרבת המיקום שלהם בחלל.