SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
נדב שליו ותמר בר דיין

כיצד נראים חללי המחלקה לתקש״ח דרך עיניים של סטודנט שהוא צלם אדריכלות?

"בארבע שנותי במחלקה למדתי להתבונן באופן שבודק יחסים והפשטה. כצלם אדריכלות אני מתבונן דרך עדשה המחלקת מרחב לכדי ערכים גרפיים. " אומר רוגובסקי.

הפרויקט מציג הפשטות גרפיות של צילומים משנקר ומהמחלקה לתקש״ח דרך חוויית שיטוט דיגיטלית גרפית הנתמכת על-ידי עקרונות הגשטאלט. הפרויקט מטיל ספק במונחים בסיסיים כגון עומק, יחסי גודל ומימד מרחבי ונוגע בתפר של מה שאנחנו רואים לבין הדרך בה אנחנו מפרשים את המראה.

POV

תמיר רוגובסקי