SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

מחקר עיצובי הבודק השתנות חומרית וצורנית של חפץ קרמי. תחילתו בעבודת היד המסורתית בחומר, בהמשך שכפול ידני שלו, משם מעבר לעולם הדיגיטלי, השתנות שלו בעולם הווירטואלי ולבסוף חזרתו לאובייקט מוחשי ונוכח הניתן למישוש ולמגע. במוקד המחקר ניצבת קערת IKEA  מדגם FARGKLAR המסמלת ייצור גנרי. באמצעות מניפולציות פיזיות ודיגיטליות בודק הפרויקט את אובייקטים הייחודיים שנוצרו בתהליך המנסה להתחקות אחר ההתפתחות התרבותית והחומרית של האדם.

צילום: אחיקם בן יוסף

החיבור בין הקראפט המסורתי לטכנולוגיות דיגיטליות

תלמה אדלר קלנר