SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

השנה היא 2040. אוכלוסיית מדינת ישראל מונה כ-13.5 מיליון תושבים אשר מרוכזים בעיקר בערים הגדולות.  על מנת לאפשר טיפול הולם ונגיש לכלל האזרחים, הרפואה הציבורית עוברת תהליכי שינוי מהותיים שבסופם מתקבלת מערכת יעילה ומתקדמת יותר, שמה- "מרשתת רפואית לישראל (מר"י). 

כתוצאה מכך, מרכזי הטיפולים הדחופים והנפוצים הופכים להיות ניידים ואוטונומיים המכונים ״שֹרף״ (שירותי רפואה ופינוי).  רכבי השרף מסיירים ברחבי העיר ומגיעים בצורה עצמאית לכל אזרח במצוקה רפואית ו מאפשרים קבלת טיפול ראשוני בזכות אמצעי הטיפול המשולבים בהם ואף מבצעים העברה למרכזי טיפול מתקדם בהתאם לצורך. 

צילום: אחיקם בן יוסף

פרויקט השרף

תומר טוביאנו