SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
יואב זיו

מתוך ההבנה שבמזנון – רהיט ביתי נפוץ – מתקיימים כמה מוצרים יחד וכי אופיו משתנה עם הזמן ועם ההתפתחות והמזעור של הטכנולוגיה, הפרויקט מציג תהליך לעיצובו מחדש.

העיצוב השונה של המזנון מבקש לומר משהו על החיים שלנו ועל הסיטואציות בחלל הביתי. הפרויקט כולל רהיט אחד שמכיל כמה מוצרים ומשתנה בהתאם לשימוש בו: ארונית, בר, רמקול וטלוויזיה. ארבעת האלמנטים נעים על הקיר ויוצרים קומפוזיציות שונות שמשפיעות על הנראות של החלל ועל חוויית השימוש.

טכניקה וחומרים: מידול באמצעות הדמיות והדפסה בתלת-מימד

צילום: מיכאל שבדרון

מזנון לחלל הביתי

תובל פייביש