SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
נירה פרג, גל ויינשטיין ומאיה אטון

תנינה, שהגיחה מזיכרון ילדות או סיפור רחוק, השילה מעצמה כל עול של מציאות, ובהתרחשות דמיונית פיתחה עצמאות. להתרחשות דמיונית – הגיונות משלה. בעוד שהתנינה מתממשת בחומר – בעבודת ברזל או בתוכנת עריכה – היתקלויות והתנגשויות מהוות קרקע פורייה לגלגוליה העתידיים.

באופנה הייחודי לה, מספרת התנינה את סיפורם של הלא נודע, ושל הלא מודע, "ואני" אומרת האמנית, "משתדלת לא להתערב להם". 

צילום: אחיקם בן יוסף

אלגוריתם תניני

תאיר אוריה