SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
שירה שובל, יערה פרי

מיצב טקסטיל של מקדש עבור חוה, היוצרת הראשונה ובוראת העולם והחי, המשלב הדפס, רקמה ואנימציה. 

"בסגר הקורונה בחנתי את מושג ההתבודדות בהקשרו החברתי, המגדרי והיצירתי. שאלת המחקר שלי הייתה: מה מתרחש בתוך מרחב התבודדות של אישה יוצרת?" אומרת אריאל.

במחקרה היא יצרה מיתולוגיה חדשה העוסקת בבריאת  חוה את העולם בצלמה והיא מקימה לה מקדש. המקדש בנוי משלושה שטיחי קיר מודפסים בדפוס דיגיטלי ודפוס רשת ורקומים ידנית, כילה המהווה מזבח המכיל תיבת אנימציה וספר כתבים קדושים.

חומרים: אריג פשתן, צבעני ריאקטיב והחסרה ((Discharge חוטי כותנה, עץ.

טכניקה: רקמה ידנית, דפוס רשת, דפוס דיגיטלי, אנימציה.

מקדש חוה

שלומית אריאל