SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רנארד גלוזמן, ורד פנואלי, מירב פרץ ,ערן הדס

אנחנו לא לבד, יש עוד יצורים כמונו בעולם. כדי לראות אותם צריך לצאת מגבולות התודעה. Other End, משחק הרפתקה בעולם פתוח, מציע נקודת מבט חדשה על החיים דרך מסעה של כבשה בחיפוש אחר חברים וחופש, ומצטרף למאמץ הגלובלי לחיבור מחדש של בני האדם למארג האקולוגי. זהו משחק 3D צבעוני, חי ושטוף תובנות על החיים.

העלילה מתמקדת בכבשה מזל, ניצולת המשק הצפוני "זבת חלב". לצד חיות נוספות, מזל מצליחה לברוח דרך פרצה בגדר ומוצאת את עצמה עומדת בפני מסע של שחרור. על השחקנים מוטלות שתי משימות עיקריות: למצוא את החיות הניצולות שהתפזרו במרחב הפתוח ולהגיע לחווה שבה יוכלו בעלי החיים לחיות בחופשיות. את החיפוש ילוו ציטוטים של אנשי רוח, מוזיקאים, יוצרים ועוד (בין היתר בילי הולידיי, מרי שלי, ג'ורג' הריסון וטרנס מק'קנה). כאשר יימצאו יתר החיות ויצטרפו למסע, לשחקנים תינתן שליטה גם עליהן.

 

Other End (3D Game)

שי סגל, יובל עוזרי