SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
סטודיו X - לקראת עיצוב פרמטרי-פרפורמטיבי: אדר' אלפסי נתנאל, מר בוקשטיין מרטין, מר מיתר קשת

הפרוייקט מציע אלטרנטיבה למסלולי ההתחדשות העירונית על ידי שימוש בפרקטיקת תוספות הבנייה. תוסף זה הינו תוסף לבניין המשרת את דיירי הבניין ומייצר נקודת מפגש חדשה בעיר.

חקרנו בעבודתינו את שדרת רוטשילד בתל אביב הבולטת במבני שימור, גורדי שחקים שלה, מה אשר שמבליט את הבדלי התקופות בעיר. פיברגלס הוא חומר שימושי בשל יחס הנפח למשקל הגבוה שלו (צפיפות נמוכה). חוזקו של פיברגלס נמדד לרוב על סיבים שזה עתה יוצרו, ובשל האמורפיות של הזכוכית – הוא שווה לאורך הסיב ולרוחבו.

הפרויקט מציע חשיבה מחודשת על שילוב תהליכי ייצור ותעשייה כחלק מהרקמה האורבנית, באמצעות יצירת רשת המורכבת מסיבי זכוכית המשלבת מקומות ישיבה בגדלים שונים, הצללות לרחוב הגובל בבניין באופן שלא יפריע לעוברי אורח ולדיירי הבניין. השאיפה היא לנצל מקומות שאינם מנוצלים בכל מקום. בעידן הנוכחי עיר צריכה להתמודד לא רק עם בעיות של גידול אוכלוסין ועיור מהיר, אלא גם לעמוד בתנאי מזג אוויר משתנים הנובעים מהתחממות גלובאלית.

 

LEGGINGS - Additions to buildings

שיר קרקובסקי, מאיה גלש וקרן אבייב