SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מנחה עיצובי: יוסי קצב, מנחה טכני: ג'קלין סופר

הקולקציה הנה קריאת התעוררות לחברה ולאנושות, שמשחר ההיסטוריה אינה מאפשרת לסטות מהנרטיב ההטרוסקסואלי, הפטריארכלי והמליטריסטי. 

שיר מספרת את סיפורה האישי, על הקשר שבין סערת הרגשות שחשה כאשר הבינה שהיא לסבית בצעירותה, לשירותה הצבאי הארוך במסגרת שרובה גברית, והמשמעויות של חיים במדינה בה יש חוק גיוס חובה. התרגלנו לחיות בחברה כוחנית, אלימה, גברית ואגואיסטית הפועלת תחת מסווה של מדינה מערבית ודמוקרטית. 

מדובר בקולקציית נשים אוונגארדית, שבוחנת מחדש או מוחקת את הגבולות המוגדרים. בפרויקט נעשה שימוש בחומרים צבאיים כמו ניילונים, גומי ורשתות הסוואה, לצד שימוש בפריטים אייקונים המזוהים עם הקהילה הלסבית כמו ג'קט הפרפקטו דמוי העור. בשינוי ייעודם ומקומם מקבלים הפריטים משמעות חדשה. שיר עוסקת בתופעות שנולדו כתוצאה מהבניות חברתיות הכוללת בחובן דיכוי, מרד ומחאה, וזאת בכדי לאפשר לסוגים נוספים של אהבה, אולי דווקא לזו הסוטה מן הנורמה החברתית, להתממש.

צילום: עדו לביא, עדי סגל

ומה אם אלוהים היא לסבית?

שיר דני