SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
הילה שאלתיאלי וטל בלטוך

סרטון אנימציה המתאר את המסע המופלא של פרה צעירה בשם סאם להתאחד עם אמה, מבעד לעיניו של ילד.

במהלך המסע הצופה לומד על הפער בין סיפורי בעלי החיים המופלאים בעזרתם אנו מחנכים את ילדנו, לבין המציאות של אותם בעלי החיים מרגע היוולדם ועד מותם בעבור בני האדם.

 

סאם הקטנה

שחף טוביאס