SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
סטודיו סביבה וחברה:אדר' גינת עידו,אדר' פירשט מעין,אדר' לוינגר תמר,גב' ירקוני נועה.

פרויקט מס'1 – דינאמיות בגובה

תקופת הקורונה הגישה את המחסור במרחבים ציבוריים. כעת האפשרויות שהמרחב הציבורי מציע לנו  הינן מוגבלות והסביבה הקרובה לביתנו איתה מכילה מגוון של שירותים רצויים. הפרויקט מציע פתרון של פונקציות דינמיות המאפשרות תנועה, מגוון, ושינוי של המרחב הציבורי החדש. מדובר במפלס דינמי שמטרתו לייצר עניין ומגוון לתושבי השכונה, ובכך לפזר את העומס בין שני המפלסים הציבוריים הפועלים במקביל ומשלימים אחד את השני. קיימות הרבה קומבינציות המתאפשרות על ידי דינאמיות המשטחים אשר יוצרות גיוון ומאפשרות להנות כל יום ממרחב חדש. הקומבינציות הן כמעט בלתי מוגבלות ובעזרתן נוצר מפלס עליון אשר כל הפונקציות שהיינו רוצים להנות מהם במהלך סדר היום שלנו נמצאות קרוב לבית.

פרוייקט מס' 2 – LESS IS MORE

הפרויקט דוגל בשימור ערכים חברתיים המבוססים על אחידות ליצירות שוויון באמצעות אינטראקציות חברתיות ושטחים ציבוריים משותפים. הפרויקט התחיל מתוך מחקר על העיר תל אביב והניגודים הקיימים בה.

"לצורך הבדיקה חקרנו שני אזורים שונים מבחינת סוציו אקונומית, ארכיטקטונית, חברתית ותרבותית. לקחנו את העיר הלבנה ואת יד אליהו כמקרי בוחן להבנת הסוגיות שצוינו קודם. אחרי בחינת שני מקרי הבוחן והתובנות מה משמרים כיום, החלטנו לעסוק בשימור לא רק של מבנים אלא גם בשימור נופי של היום יום אשר מבטא שימור של שכבות נרחבות בחברה הישראלית." מסבירות עמר ואשכנזי.

מטרת הפרויקט היא לאפשר שטחים פתוחים מרובים שיביאו לאינטראקציות חברתיות בין דיירי הבניין. הפרויקט הוא מבנה של 3 קומות, הקומה ראשונה הינה קומת עמודים מפולשת ועוד 2 קומות מגורים, סה;כ 4 דירות. גובה הקומות זהה, והדירות מסודרות באופן סימטרי, זהה, ואחיד, כשהחלוקה הפנימית פשוטה וסטנדרטית המתאימה למגוון של אנשים. לכל קומה הן יצרו מרפסות משותפות לדירות אשר מאפשרות מפגשים חברתיים וערבות הדדית. " יצרנו מבנה שמתבסס על המאפיינים שלמדנו גם בעיר הלבנה וגם ביד אליהו של בניה זולה, אחידה פשוטה ונגישה, כאשר מטרת המבנה הוא כמה שיותר לאפשר אינטראקציות חברתיות, ערבות הדדית ושותפות בין הדיירים." מסכמות עמר ואשכנזי

דינאמיות בגובה LESS IS MORE

שובל עמר, נועם אשכנזי