SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רוני עזגד ודקל מיימון

"אסופה" היא מיזם חדש שקורא לתושבי המרכז להיות חלק מקהילת "החקלאים העירוניים". במסגרת המיזם התושבים משכירים גינות קהילתיות לטובת חקלאות עירונית, פרטית תוך שמירה על האדמות מפני בניה עירונית.

"כחלק ממיתוג המיזם עיצבתי שלוש אריזות 'נחיתה' שנותנות מענה שונה לחקלאות עירונית. המיזם מלווה את החקלאי העירוני במהלך תקופת השכרת השטח, ומספק כלים ומוצרים נלווים לצורך הצלחה מקסימלית בגידול תוצרת חקלאית", מספרת שביט.

 

אסופה

שביט לביא