SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ניל ננר

Paralight הוא גוף תאורה אינטראקטיבי, ביתי ומודולרי שאפשר להחזיק ביד ולעבור איתו ממקום למקום. הוא מורכב מכמה יחידות אשר נערמות זו על גבי זו במבנה טעינה מרכזי.

גופי התאורה בעלי שלוש זרועות, והם מפיצים אור למשך כמה שעות. המבנה שלהם מאפשר מגוון רחב של אופני אחיזה ושימוש על גבי ריהוט או באזורים שונים במרחב הביתי.

הפרויקט מנסה לבחון את מערכת היחסים שבינינו ובין חפצים ביתיים. האם ניתן, על ידי עיצוב אחר, לאפשר מגע בחפצים שאנו נרתעים מהם בדרך כלל? האם ערעור על המאפיינים המוכרים יוליד חוויה חדשה, ואולי רגש אחר כלפי אותם חפצים?

Paralight

רן צמח