SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מנחה עיצובי: אורית פרייליך, מנחה טכני: שלומי ענתבי

הקולקציה עוסקת במושג השליטה ואובדן השליטה בשני מישורים: שליטת האדם בטבע ושליטת האדם בעצמו. 

רותם קישרה את המושג הזה לשלושה נושאים: דבורים, המלכה אליזבת' הראשונה ותורת הכאוס בפיזיקה. 

הדבורים מייצגות מערכת חברתית הירארכית בעלת סדר ושליטה ובמקביל מהוות נדבך מרכזי באיזון האקולוגי, ומנגד, האדם מנצל את הטבע לצרכיו, דבר שמכחיד את הדבורים ופוגע באיזון זה. המלכה אליזבת' הראשונה מהווה דוגמה לשלטון מונארכי נשי רב-עוצמה בכך שהיא התמסרה לעמה כמלכה הבתולה שנישאה לממלכתה. תורת הכאוס מתארת מערכות בהן המודל הפיסיקלי ידוע ומדויק, אך למרות זאת הן בלתי ניתנות לחיזוי ושליטה.  

תעשיית האופנה כיום מאבדת שליטה – ישנה תחלופה גבוהה של בגדים שמזהמת את הטבע וקיים ניתוק מתהליכי ייצור הבגדים. קולקציית הנשים שיצרה מציגה שימוש נרחב במלאכות יד כמו סריגה ורקמה על מנת שיעניקו ערך ואריכות ימים לפריטים השונים.

צילום: עדו לביא, עדי סגל

שליטה כאוטית

רותם יצחקי