SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
פרופסור דותן אנה

פרויקט הגמר עוסק במחזור בדים לא ארוגים (non-woven). שיטת המחזור נעשית ע"י לקיחת הסיבים והטמעתן בתוך מטריצה פולימרית מאותה משפחת חומרים של הסיבים שיטה (הנקראת self-reinforcment). סיבים ידועים ביכולת שלהם לשריין חומרים אחרים וע"י כך להיות פתרון זול וקל משקל לשריון חומרים, וזאת בשל צורתם והכוונתם של הסיבים. הרעיון המרכזי הוא לשמור על צורתו הבסיסית של הסיב (לא להתיך אותו) בשביל לשמור על תכונות המכניות שלו. מחזור זה נקרא מחזור קר, שבו לא מגיעים למעשה לטמפרטורת ההתכה של הפולימר. בתהליך המיחזור עצמו, נלקח בד לא ארוג (דוגמת מגבונים) שהסיבים בו עוברים הפרדה באופן כזה שהם לא יפגעו, כשבהמשך הוא מוכנס למטריצה פולימרית של משפחה דומה, קרי משפחת הפוליאוליפינים.

מלגה/מימון: מאגד מחזור, "שלאג"

 

מחזור פסולת של מוצרי אלבד לשריון עצמי במטריצות פוליאולפיניות

רועי פיזיק ודניאל טפליצקי