SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

״החייל העתידי״ היא  מערכת לניטור ומניעת פציעות בקרב חיילים בזמן פעולה בשטח. באמצעות שימוש בחיישנים השזורים במדי החייל.ת מסוגים שונים, המעבירים נתונים בזמן אמת ועל ידי שימוש בבינה מלאכותית, המערכת מעדכנת את המפקד.ת על מצבם הפיזיולוגי של החיילים באמצעות ממשק מתקדם ומסייע בקבלת החלטות מצילות חיים בזמן אמת. 

צילום: אחיקם בן יוסף

החייל העתידי

קרן גולד