SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר טל גולדרט

פרויקט זה הינו חלק מהפרויקט הבינלאומי FISHSKIN, שמטרתו לפתח טכנולוגיה בת קיימא לייצור עורות של דגים לתעשיית האופנה, כאלטרנטיבה לעורות אקזוטיים, תוך תרומה להגשמת יעדי הקיימות של האו"ם.

בחלק זה של הפרויקט נערך ניתוח מחזור חיים LCA (Life cycle assessment), שבמסגרתו נבחנו מדדים סביבתיים שונים של מפעל לייצור עורות באיסלנד. מטרת הניתוח – להביא  לייעול  התהליך מבחינה סביבתית.

 

ניתוח השפעות סביבתיות של ייצור עורות מדגי סלמון לתעשיית האופנה

קרן ביבי