SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
לארי אברמסון

עתליה אופריכטר מציגה בפרויקט הגמר שלה ציורים שצוירו בטכניקה דקדקנית שנוטה להיפר-ריאליזם. הציורים שואבים השראה מתולדות האמנות וצילום ומבוססים על צילומים מבוימים וצילומים מאלבום התמונות המשפחתי. בציוריה האינטימיים לוכדת אופריכטר את המבט הכפול – המצולם והמצוייר ומבטה של הצופה. בעבודה אופריכטר נוקטת בדרגות שונות של התערבות, החל מנאמנות למקור דרך הפרעה ושיבוש עד ריקונם מתוכן, ומזמינה את הצופה להיכרות עם עולמה הפנימי, עם תהליך היצירה ומקום האמנות.

טכניקה וחומרים: ציורי שמן על בד

צילום: אחיקם בן יוסף

Insight-Out

עתליה אופריכטר