SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רואי זרחיה

הפרויקט עוסק בחיזוי כמות ההזמנות היומית של לקוחות חברת WOLT, המושפעת משלל פרמטרים סביבתיים – זאת על מנת להביא לניצול משאבי החברה באופן יעיל יותר.

הקבוצה הקימה אלגוריתם חיזוי באמצעות MACHINE LEARNING שיאפשר ל-WOLT לחזות ברמת דיוק גבוהה יותר את צפי ההזמנות היומי בניטרול גורמים לא צפויים.

 

קבוצת Wolt

ענבר לוי, רננה פלצ'ינסקי, לי ירושלמי