SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
גל ליביו

מערכת גילוי והתראה בזמן אמת למניעת נפילות עובדים מגובה באתרי בנייה. המערכת משלבת חיישנים בעלי יכולת תקשורת אלחוטית הפזורים באזורים פוטנציאלים לנפילה מגובה וחיישנים בעלי תקשורת אלחוטית המותקנים בתוך קסדות העובדים. המידע המתקבל מהחיישנים מתורגם להתראה המגיעה באופן ישיר לעובד ולמערכת איסוף נתונים (יישומון) המנוהלת על ידי מנהל הבטיחות באתר הבנייה.

 

NoFall

עמית אלכסנדר