SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
פרופ' אנה דותן

יריעות ביו-מתכלות (עשויות ביו-פולימרים מתכלים ביולוגית) שלהן תכונות חסם משופרות, נחקרות ומפותחות באמצעות שילוב חלקיקי ננו-צלולוזה במבנה היריעות וכן ע"י ציפוי שלהן. חומרים ביו-מתכלים מציגים תכונות 'נחותות' חסם לגזים אשר לא מתאימות לשימוש באריזות מזון. עבודת המחקר מראה כי ניתן לשפר את תכונות החסם בצורה משמעותית, על ידי שילוב חלקיקי ננו-צלולוזה מבלי לפגוע ביכולת ההתכלות הביולוגית של הפולימרים.

המחקר נעשה בשיתוף פעולה עם חב' מלודאה.

יריעות וציפויים מחומרים ביו-מתכלים משולבים בחלקיקי ננו-צלולוזה

עמיר שפי