SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
איתמר דאובה ואופיר ליברמן

המרחב הדיגיטלי שבו אנחנו חיים, מכיל עומס רב, לחץ ותחושה שאנחנו כל הזמן מפסידים ומפספסים משהו שקורה במקום אחר. במסגרת הפרויקט עינב הרמבם מציעה מוצר שהוא בית וירטואלי עתידי שמטרתו להוות מרחב מוגן, אינטימי, שקט ובטוח. הכניסה לבית מאפשרת ניתוק מהרשת העמוסה והסואנת. הבית מאפשר התבוננות פנימית לנפש ולחוויות של המבקר.

בית וירטואלי

עינב הרמבם