SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מנחה עיצובי- יוסי קצב, מנחה טכנית- ג׳קלין סופר

דת היא ביסוס של מערכת אנושית של חוקים וכללים המבוססים על אמונה בסדר על-אנושי.

הקולקציה המוצגת היא קולקציית נשים, כאשר הכללים והחוקים לעיצוב נכתבו ע״י בינה מלאכותית, שתפסה את מקומו של האל העל-אנושי. ההשראה לפרויקט הגמר היא דתות וכתות כאחד, מתוך האמונה כי בסופו של דבר כל הכתות והדתות סבות סביב אותו רעיון. החוקים אמנם משתנים מדת לדת, אך לכולן מאפיינים דומים המבקשים לנתק את המאמינים מהעולם החיצוני.

השימוש בתלבושת אחידה בכתות הוא בעיקרו שימוש רוחני – מדים הם לוח נקי, נקודת התחלה חדשה.

"באמצעות בינה מלאכותית יצרתי נקודת התחלה חדשה לעיצוב הקולקציה; ׳AI Mashup׳ ערבל ללא הבחנה בין סממני לבוש של דתות וכתות שונות. הערבול ברא עולם חדש, שמתוכו עיצבתי את הקולקציה ואת ההדפסים שבה", מספר העצב. הבדים בקולקציה טבעיים וקלים ליצירת מראה מרחף.

צילום: עדו לביא, עדי סגל

sAInts

עומר שיפריס