SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אסף חנוכה ולהב הלוי

"סדרה של 10 גיפים סוריאליסטים בנושא היפוכונדריה, שמתארים לופ של משהו רגיל ויום יומי שהופך למשהו מטריד ומאיים. הסיטואציות הסוריאליסטיות והמוגזמות שמתרחשות בגיפים מדגישים חרדה שעלולה להעצים מחשבות של היפוכונדר, ולהביא אותו למקומות מוגזמים מהפחד הבלתי פוסק מהמחלות והחיידקים שסביבנו.

בדומה להתקפי חרדה שהההיפוכונדר חווה כך גם הגיפים חוזרים על עצמם בלופים.

היפוכונדריה

עדן מסיקה