SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

חוש הריח הינו אחד מהחושים המרתקים והמסתוריים. במסגרת הפרויקט, חקרה עדי את הקישוריות החזקה בין ריח לזיכרון וניסתה להעניק לזכרונות ורגעים שאנו מנסים לשמור מימד נוסף ומשמעותי. תוצר הפרויקט הינו מכונה ייחודית בשם Nose, אשר שואבת ריחות של פריטים בעלי משמעות עבורנו ומשמרת אותם לאורך הזמן. Nose מאפשרת לנו ללכוד את הריח ולשמור אותו כזיכרון.

צילום: אחיקם בן יוסף

מריח לי טוב

עדי טרופ