SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
יעל אוליאל, אמיר ליפסיקס

הפרויקט של סתו כהן הוא הזמנה לחופש באמצעות ערעור על סטריאוטיפים מגדריים.

כהן בוחנת את המכנה המשותף בין זכר ונקבה, מרמת השלד, הגוף, ועד השכבה המכסה אותו סופית: בגדים, איפור ותכשיטים.

נקודת האחיזה הראשונה היא השלד האנושי, שמלבד עצם האגן, הוא הבסיס המשותף הרחב ביותר בין גבר לאישה.

"מהתבוננות בגזרות לבוש שונות הסקתי שההבדל בין סילואטה גברית לנשית מתקיים באזורי הקימור בגוף." אומרת כהן.

בתהליך העבודה היא בחנה גם  את נורמות הלבוש וההתקשטות בהיסטוריה והתמקדה בכך שגברים נהגו להתקשט באופן נשי ביחס למה שאנחנו מורגלים היום.

בטבע הזכר הוא היפה והמושך, וזה משמש אותו למטרות חיזור. צמחים, לעומת זאת, משוחררים מהצורך בהגדרות,ולכן חושפים עצמם במלוא הדרם. הפרויקט Let me Show you  שואב השראה מפרחי סוקולנטים – צמח מדברי שניצב גם במקומות השוממים ביותר בעולם.

חומרים: פולימרים, הדמיות

טכניקות: עיצוב ומידול בתכנת תלת מימד, הדפסה תלת מימדית

צילומים: שי פרנקו, שלומי ברנטל, דניאל שריף

 

Let me Show you

סתו כהן