SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
נדב שליו ותמר בר דיין

אספרנטו היא שפה שתוכננה להיות שפה בינלאומית – קלה וכיפית ללמידה. היא מוכרת בכל העולם, אבל למרות הפשטות שלה לא השתלבה כשפה בינלאומית. הפרויקט מציג מחדש את השפה לעולם ומוכיח שהיא מה שהיא טוענת שהיא – קלילה, כיפית ומשחקית.