SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אסף חנוכה ולהב הלוי

פרויקט הגמר של סבינה הוא אנציקלופדיה של שדוני בית המבוססת על פולקלור של עמים שונים. האנציקלופדיה מכילה נתונים פיזיים, גיאוגרפיים וקוסמיים, כמו גם סיפורים יומיומיים, מנהגים והרגלים הקשורים לשדוני בית. אופי הדמויות מתגלה דרך איורים מלווים בטקסטים. הספר מתאר כיצד העולם הקסום ותושביו באים במגע עם העולם האנושי.

 

 

Folk Household Spirits

סבינה חאיבולינה