SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
שירלי וגנר

נעים שפר מציג בעבודתו יצור כלאיים המופיע כראי או חלון לחדר התצוגה בו העבודה ממוקמת, ושל מערה אשר מצא בעת חיפושיו אחר מקומות צילום קרובים לביתו במהלך סגרי הקורונה. המערה מתכתבת ישירות עם "משל המערה" של אפלטון, אשר גם בה התרחש ייצוג מציאות שהתיימר ואף הצליח להיתפס כאמיתי. שפר בודק את אפשרויות הרכבת המציאות מחדש לאחר התפוררותה ועושה ניסיונות לייצר מציאות חדשה דרך המערה שהוא מרכיב מחדש. העבודה בנויה על ידי צילום אלמנטים מחדר התצוגה, הדפסתם והנחתם במערה באופן העוקב אחר צורת החדר המקורית.

טכניקה וחומרים: צילום דיגיטלי וטכניקה מעורבת

צילום: אחיקם בן יוסף

Untitled Cave

נעים שפר