SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

"הקורונה, שכפתה בידוד ובדידות על סבתא שלי, אליס אטיה, תופרת מקצועית, חשפה גם את הפער הטכנולוגי הבין-דורי." אומרת מתתיהו 

הקשר בין הסבים והסבתות הצטמצם לזום. הצורך שלה כנכדה לבלות עם סבתה  זמן שמעבר למסך, הובילו אותה לעצב ערכת יצירה משותפת מרחוק. יצירה אשר יוצרת שיח עיצובי, שווה, בין הדורות. הפעילות מתחילה במרחב הדיגיטלי, בו  בוחרים ביחד את נושא היצירה, הדוגמאות והצבעים. בהמשך הפעילות מתבצעת במרחב הפיזי, כאשר ניתן לבצע ביחד או לחוד, להכין מתנות אחת לשניה ולהשלים יצירות ביחד. "זהו סגנון יצירה אשר מהווה שפה חדשה בין סבתא שלי לביני", טוענת מתתיהו.

צילום: אחיקם בן יוסף

WEBUD

נעה מתתיהו